WWW.BANCO.CH

TEMUKAN WAJAH BERSIH SEMPURNA

Monday, July 13, 2015

Rahajeng Galungan lan Kuningan.......

Om Swastiastu.......
ANAK BALI HINDU DHARMA.....

Rahajeng Galungan lan Kuningan, Dumogi semeton Bali sami, setata ngamolihang rahayu. Ngiring ngwangun jiwa raga jatma Bali sane pinih Mahotama......

Elingang semeton anom ring sawewengkon jagat Bali, ngiring melajahang raga mangda nenten dados satru pengerusak jagat. Buktiang ragane anak anom sujati boya ja " KRIMINAL" ....!!!

Lacur lagut...., meburuh mangda polih ablanjan. Aeng manahe tyange meburuh ke dura negara mangda mresidayang masekolah lan nyambung urip. Mewali ngaturang orti ngewangun " Ekonomi" antuk nenten gelis makeluarga ( Elinganng, "Nganten" mearti biaya hidup...!! ), antuk ngiring KB, antuk masekolah , antuk masesana, utawi sane lianan.......

Kanggeang meburuh aji ngudik, boya ja aji memaling ring genahe ngerereh pangupa jiwa.......!! Tyang meburuh sekadi beburon ngulahang basang seduk.......enggang, kebus lalah naenang layah bungut tyange.......!!! Nanging tyang, nak Bali boja ja maling.......utawi ngadep iba ring ranjang setane........!!! Ngelestariang budaya hindu dharma boya merarti nenten melajah berpikir modern...!! Boya tyang milu aliran EDANE " alusinasi " napi pesengane.......

Sampunang bedug sinduk, sampunang melaib nganten mare takutine antuk sang satru....lewat umur ten dadi megae, ten nganten ten dewasa, mirip jelame belog satrune ke jagat baline....jamprah janggare, aeng gedebegane, aeng grunyam bungut lan solahne mekarya jele....." Persaingan utawi permainan" napi wastane.....


Om Santih......Santih......Santih.....Om


Balinese ( (Balinese Hindu Dharma) today getting lazy, proud, criminal, impolite ladies, stupid, wild, etc AND YOU........??????
Suksme,
Luh 

No comments:

Post a Comment